Anoreksi og spiseforstyrrelser – kom med til multidisciplinær stuegang

Kære FYEN/DES medlemmer
Så er det blevet tid til næste online fyraftensmøde i FYEN regi.
”Anoreksi og spiseforstyrrelser – kom med til multidisciplinær stuegang”
Anoreksi og andre spiseforstyrrelser er udfordrende sygdomme i grænselandet mellem somatik og psykiatri. Patienter med svære spiseforstyrrelser er i risiko for Wernickes og refeeding og mange indlæggelsesprøver lyser rødt mv. Det er derfor ikke så underligt, at disse svært syge patienter til tider kan trække tænder ud til stuegang og hos den endokrinologiske bagvagt.
 
I dette oplæg vil en læge og diætist med stor teoretisk og praktisk erfaring indenfor område løfte sløret for hvordan man griber behandlingen af patienter med svære spiseforstyrrelser an. De vil bl.a. komme ind på somatiske problemstillinger på sengeafdelingen, behandlingsalliance, ernæringsstrategi, mv. Desuden vil der komme et særligt oplæg om spiseforstyrrelser hos unge med type 1 diabetes, som er i øget risiko for uhensigtsmæssige spisemønstre og deraf øget risiko for diabetiske komplikationer.
 
Foredragsholdere
Sigrid Gribsholt, 5.års HU-læge, PhD og postdoc. SDCA og Hormon og Knoglesygdomme Aarhus Universitetshospital. Sigrid har i mange år forsket i konsekvenserne af både over- og undervægt.
Caroline Bruun Abild, diætist, cand.pæd.psyk og PhD-studerende. SDCA, Aarhus Universitetshospital. Caroline laver PhD om spiseforstyrrelser hos unge med type 1 diabetes.
 
Tid: Onsdag d 28. februar kl. 20.30-21.30, inkl. 15 min til spørgsmål og debat.
Meeting ID: 694 4654 7407
Mvh FYEN