FYEN er repræsenteret i forskellige udvalg med tilknytning til postgraduat lægeuddannelse generelt og endokrinologisk speciallægeuddannelse specifikt. FYENs repræsentanter vælges blandt frivillige FYEN medlemmer af FYENs bestyrelse. Hvis du har lyst til at varetage dine kollegaers interesser i forhold til uddannelse, kan du altid fremsende en motiveret ansøgning til FYEN sekretær, ligesom bestyrelsen melder ud til alle medlemmer, når der er ledige poster der skal besættes. Vil du vide mere om arbejdet i de forskellige udvalg eller har du konkrete emner/spørgsmål du ønsker diskuteret, er du velkommen til at kontakte FYEN repræsentanterne.

 

DES bestyrelse

Traditionelt sidder der to fra FYEN bestyrelsen i DES’ bestyrelse; formanden og en repræsentant fra en anden region end formanden. Aktuelt er vores repræsentanter Elias Sundelin og Signe Frøssing.

DES uddannelsesudvalg

Her har FYEN to officielle pladser, ligesom vi kan besætte flere pladser til interessenter. Vi tilstræber en geografisk ligelig fordeling blandt vores repræsentanter. Aktuelt er der udskiftning. Siden opdateres, når de nye repræsentanter er fundet.

Juniorinspektorer

FYEN stiller med et antal juniorinspektorer, der sammen med inspektorer rejser på Sundhedsstyrelsens inspektorbesøg i hele landet. Før første besøg uddannes alle inspektorer på et kursus afholdt af Sundhedsstyrelsen. Vi tilstræber en geografisk ligelig fordeling af juniorinspektorer. Aktuelle juniorinspektorer er Anne-Kristine Amstrup, Sine Knorr og Signe Frøssing.

Ansættelsesudvalg

Der er tradition for at FYEN udpeger en repræsentant for en yngre læge indenfor specialet (en uddannelseslæge i endokrinologi), der sidder med ved ansættelsessamtalerne til hoveduddannelse i endokrinologi. Aktuelt er vores repræsentanter i videreuddannelsesregion Nord Lene Ring Madsen og Sine Knorr (suppleant), i videreuddannelsesregion Syd Louise Lehmann Christensen og Charlotte Røn Stolberg (suppleant) og i videreuddannelsesregion Øst Bianca Hemmingsen og Pernille Holmager (suppleant)