iFYEN er repræsenteret i forskellige udvalg med tilknytning til postgraduat lægeuddannelse generelt og endokrinologisk speciallægeuddannelse specifikt. FYENs repræsentanter vælges blandt frivillige FYEN medlemmer af FYENs bestyrelse. Hvis du har lyst til at varetage dine kollegaers interesser i forhold til uddannelse, kan du altid fremsende en motiveret ansøgning til FYEN sekretær, ligesom bestyrelsen melder ud til alle medlemmer, når der er ledige poster der skal besættes. Vil du vide mere om arbejdet i de forskellige udvalg eller har du konkrete emner/spørgsmål du ønsker diskuteret, er du velkommen til at kontakte FYEN repræsentanterne.

 

DES bestyrelse

Traditionelt sidder der to fra FYEN bestyrelsen i DES’ bestyrelse; formanden og en repræsentant fra en anden region end formanden. Aktuelt er FYEN repræsentant ved Stina Willemoes Borresen.

DES uddannelsesudvalg 

Her har FYEN to officielle pladser, ligesom vi kan besætte flere pladser til interessenter. Vi tilstræber en geografisk ligelig fordeling blandt vores repræsentanter. Aktuelle repræsentanter er Kristian Løkke Funck, Mai Christiansen Arlien-Søborg og Henrik Øder Hjortkjær.

Juniorinspektorer

FYEN stiller med et antal juniorinspektorer, der sammen med inspektorer rejser på Sundhedsstyrelsens inspektorbesøg i hele landet. Før første besøg uddannes alle inspektorer på et kursus afholdt af Sundhedsstyrelsen. Vi tilstræber en geografisk ligelig fordeling af juniorinspektorer. Aktuelle juniorinspektorer er Anne-Kristine Amstrup, Sine Knorr og Signe Frøssing.

Ansættelsesudvalg

Der er tradition for at FYEN udpeger en repræsentant for en yngre læge indenfor specialet (en uddannelseslæge i endokrinologi), der sidder med ved ansættelsessamtalerne til hoveduddannelse i endokrinologi. Aktuelt er vores repræsentanter i videreuddannelsesregion Nord Sine Knorr og Katrine Hygum (suppleant), i videreuddannelsesregion Syd Louise Lehmann Christensen og Charlotte Røn Stolberg (suppleant) og i videreuddannelsesregion Øst Bianca Hemmingsen og Pernille Holmager (suppleant).

 

Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA)

FYEN har udpeget en repræsentant til Board of Directors i DDEA. Repræsentanten udpeges for en 2-årig periode. Aktuelt sidder Julie Abildgaard som FYEN-repræsentant for perioden 2022-2024.