Når du starter i hoveduddannelse (HU) skal du forholde dig til nedenstående:

Uddannelsesregioner.

Landet er inddelt i tre videreuddannelsesregioner.

Nord (dækker region Nord og Midt), Syd (dækker region Syd) og Øst (dækker region Hovedstaden og Sjælland).

Kontakt Videreuddannelsesregion Nord –  Sanne Steenfeldt Tipsmark

Kontakt Videreuddannelsesregion Syd – Gitte Kristensen

Kontakt til Videreuddannelsesregion Øst – Tobias Kongstad-Hansen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i endokrinologi

Indeholder beskrivelse af de internt medicinske og endokrinologiske kompetencer du skal opnå gennem HU.

Vær opmærksom på at den nyeste målbeskrivelse er fra 2014 (målbeskrivelse).

Uddannelsesprogram

Alle HU-forløb er beskrevet i et uddannelsesprogram.

Alt efter dit specifikke HU-forløb har de involverede uddannelsesansvarlige overlæger beskrevet hvor de bedst ser, hvilke kompetencer opnås, samt hvor kurser er bedst placeret.

Alle skal have udleveret et uddannelsesprogram opdateret efter gældende målbeskrivelse og tilpasset lokale forhold.

Alternativt findes uddannelsesprogrammer på videreuddannelses regionernes hjemmesider.

Uddannelsesplan

Din personlige plan for dit uddannelse/uddannelsesmodul. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet skal du sammen med din kliniske hovedvejleder udarbejde din uddannelsesplan.

Overvej i forbindelse med dette, hvornår i forløbet det er mest relevant at tilmelde sig de specialespecifikke kurser, SOL II og SOL III.

De Intern medicinske kurser udbydes efter fast program.

Speciale specifikke kurser

I løbet af hoveduddannelsen skal du deltage i og bestå seks specialespecifikke kurser.

Kurserne udbydes via DES hjemmeside. Hvert enkelt kursus udbydes som minimum hvert 2. år. Tænk over dine forudsætninger for at deltage og bestå kurset.

Eksempelvis ville det være smartest at have set osteoporose patienter/beskrevet enkelte DEXA-scanninger, før man tager på kalkkursus.

Kurserne omhandler: thyroideasygdomme (2 dage), kalk- og knoglesygdomme (2 dage), binyre- og gonadelidelser (2 dage), hypofysesygdomme (2 dage), Diabetes, adipositas og dyslipidæmi (4 dage) og endokrinologisk laboratorieteknik (4 dage).

Internt medicinske kurser

I løbet af din HU skal du deltage i en række internt medicinske kurser sammen med deltagere fra andre medicinske specialer.

Kurserne arrangeres af Dansk Internt Medicinsk Selskab (DSIM)Forskningstræningskursus. Hvis du ikke er PhD, skal du på forskningstræningskursus modul 1 og 2.

Kurserne udbydes af dit lokale universitet. Modul 2 afsluttes med en opgave.

Forskningstræningskursus

Hvis du ikke er PhD, skal du på forskningstræningskursus modul 1 og 2. Kurserne udbydes af dit lokale universitet.

Modul 2 afsluttes med en opgave.

SOL kurser

I løbet af hoveduddannelsen skal du deltage i 3 SOL (samarbejde, organisation og ledelse) kurser.

SOL 1 og SOL 3 udbydes af de lokale uddannelsesregion, SOL 3 afsluttes med en opgave og fremlæggelse.

SOL 2 er et nationalt internatkursus, der udbydes af sundhedsstyrelsen (lang ventetid). Tilmelding her

Logbog.net

Hvis du er ansat i HU efter december 2014 skal dine kompetencer godkendes elektronisk på logbog.net.

Din uddannelsesansvarlige overlæge skal oprette dig.

Har du spørgsmål?

På kontakt de af FYENs repræsentanter i DES uddannelsesudvalg:

Sine Knorr (Region Nord)

Karen Fjeldborg (Region Nord)

Mikael Meldgaard (Region Nord)

Lena Sigurd (Region Øst)