Når du starter i introduktionsuddannelse skal du forholde dig til nedenstående:

Introduktionsuddannelsen er en fælles intern medicinsk introduktionsuddannelse

Det vil sige at en gennemført og godkendt stilling formelt kvalificerer dig til at ansøge hoveduddannelse i alle internt medicinske specialer.

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i de intern medicinske specialer

Indeholder beskrivelse af de kompetencer du skal opnå i din introduktionsstilling.

Vær opmærksom på at den nyeste målbeskrivelse er fra 2013. Besøg DSIM for at hente den seneste.

Uddannelsesprogram

Alle introduktionsstillinger er beskrevet i et uddannelsesprogram.

Alt efter afdelingens sammensætning er det beskrevet, hvorledes du specifikt opnår dine kompetencer.

Alle skal have udleveret et uddannelsesprogram opdateret efter gældende målbeskrivelse og tilpasset lokale forhold.

Alternativt findes uddannelsesprogrammerne på videreuddannelsesregionernes hjemmesider.

Uddannelsesplan

Din personlige plan for dit introduktionsstilling.

Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet skal du sammen med din kliniske hovedvejleder udarbejde din uddannelsesplan.

Obligatorisk kursus

Under din introduktionsstilling skal du deltage i Kursus i klinisk vejledning /Pædagogik.

Tilmelding sker på videreuddannelsesregionernes hjemmesider.

 

Logbog.net

Hvis du er ansat i introduktionsstilling efter december 2014 skal dine kompetencer godkendes elektronisk på logbog.net.

Din uddannelsesansvarlige overlæge skal oprette dig.

Har du spørgsmål?

På kontakt de af FYENs repræsentanter i DES uddannelsesudvalg:

Sine Knorr (Region Nord)

Karen Fjeldborg (Region Nord)

Mikael Meldgaard (Region Nord)

Lena Sigurd (Region Øst)