FYEN (Foreningen af Yngre Endokrinologer) er en dansk forening for yngre læger og lægestuderende med interesse for intern medicin: endokrinologi. Foreningen afholder arrangementer, hjælper med uddannelsesspørgsmål og repræsenterer yngre endokrinologer i flere lægefaglige udvalg.

For at blive medlem skal man være medlem af DES (årligt kontingent 300 kr og 150 kr for studerende).

Medlemsskab i FYEN koster 200 kr i kontingent årligt.

FYEN Årsmøde

En gang årligt afholder vi FYEN årsmøde, hvor yngre endokrinologer samles fra hele landet til endokrinologiske oplæg. Arrangementet ligger i efteråret. Vi afholder også på årsmødet generalforsamling, hvor der aflægges regnskab, vælges medlemmer til bestyrelsen samt valg af formand for foreningen. Generalforsamlingen er kun for medlemmer af FYEN.

FYEN Endagskursus

En gang årligt afholdes der et relevant endokrinologisk kursus for FYENs medlemmer. Det ligger skiftevis i øst og vest. Kurset er gratis for medlemmer. Kurset ligger vanligvis i slutningen af august.