Tilmelding til NBV arbejdsgruppe

Arbejdet med de nationale behandlingsvejledninger (https://endocrinology.dk/nbv/) skal til at gå i gang.
I den forbindelse er der også sendt mail ud til DES medlemmerne 4/1, hvor det fremgår, hvilke NBV’er som skal revideres i år og hvor der især mangler unge. Unge forstås som ikke-speciallæger og man er velkommen uanset anciennitet. Det vigtigste er, at man har lyst til at bidrage med arbejdet. I år vil en del af arbejdet også indebære at stille spørgsmålstegn ved nogle af de anbefalinger som er nedskrevet – kan nogle undersøgelser fx udelades eller udskydes?
 
Der er deadline for tilmelding/ansøgning til en arbejdsgruppe 26/1 2024. Skriv en kort motiveret ansøgning, hvorfor du vil deltage, hvilken region du arbejder i samt dit uddannelsestrin (fx introlæge, PhD, HU). Det endelige NBV møde er 25-26/10 2024.
 
Fra NBV styregruppen er der et stort ønske om at få flere unge med og gerne mindst 1 i hver arbejdsgruppe, så meld jer endelig til, hvis det har interesse. Man behøver ikke have indgående kendskab til et specifikt emne, men mod på at gå mere i dybden med det.
 
Med venlig hilsen
FYEN, på vegne af NBV-styregruppen